Oudervereniging

De ouderraad (OR) is een vereniging van ouders/verzorgers van de leerlingen van De Pôlle. De OR coördineert samen met het schoolteam diverse activiteiten voor de kinderen. Onder andere de kermis, het sinterklaasfeest, het kerstfeest, de sinaasappelactie, de zomermarkt, het schoolkaatsen en de luizencontrole na iedere vakantie.

De leden van de raad zijn betrokken in een aantal commissies en begeleiden, c.q. coördineren, samen met het schoolteam de uitvoerende taken. Dit kan in samenwerking met een aantal ouders/verzorgers van buiten de ouderraad. Wat het werk bij de OR zo leuk maakt, is de betrokkenheid bij de activiteiten van de kinderen en het directe contact met de leerkrachten. De taken worden verdeeld onder de leden en als er handen tekort komen, wordt er een oproep aan ouders/verzorgers gedaan om mee te helpen. Je staat er dus niet alleen voor. De leerkrachten geven sturing, maar eigen inbreng wordt zeker gewaardeerd.

Het bestuur van de OR bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en twee algemeen bestuursleden. Ongeveer zes keer per jaar is er een vergadering met twee leerkrachten van het schoolteam.
 

Huidige ouderraad:

Oudergeleding:
voorzitter : Els Rijpstra

secretaris: Sjieuwke Dijkstra

penningmeester: Alexsandra Stegeman

leden: Louise Verhoef en Janna Wijbenga

Teamgeleding: 
Lara Breuker - Cindy Bekkema


Vindt u het leuk om een keer bij een vergadering van de ouderraad aanwezig te zijn, dan kan dat natuurlijk. Laat wel even weten dat je komt via schoolmarssum@outlook.com.