Ouderbijdrage

Aan de ouder(s), verzorger(s) van de leerlingen van OBS de Pôlle.

De Pôlle staat bekend als een school waar vele activiteiten worden georganiseerd. Enkele worden georganiseerd i.s.m. de oudervereniging. De oudervereniging is er om o.a. de vrijwillig ouderbijdrage “veilig” te stellen voor de eigen activiteiten zoals het schoolreisje, het cadeautje bij sinterklaas en het schoolfonds. U kunt lid worden zodat uw kinderen aan onderstaande activiteiten kunnen (blijven) deelnemen. De contributie is gelijk aan de voormalige vrijwillige ouderbijdrage en wordt jaarlijks vastgesteld op de zakelijke ouderavond.
Hieronder het overzicht van de activiteiten waaraan de contributie wordt besteed:

Schoolfonds:
Hieruit worden voor de school allerlei activiteiten betaald zoals excursies, sportactiviteiten, ouderavond, verzekeringen, schoolkrant, schoolgids, e.d.

Sinterklaas en Kerstviering en Pasen:
Ook voor deze activiteit vragen wij een bijdrage per leerling

Schoolreis:
Groep 1 en 2 maken een reisje van een halve dag naar bv de kinderboerderij/speelparadijs
Groep 3,4,5 en 6 maken een schoolreisje van één dag met de bus
Groep 7 en 8 gaan drie dagen kamperen


Totale kosten per kind:

De werkelijke kosten per jaar worden steeds vastgelegd tijdens de Jaarlijkse Ouderavond in november van een schooljaar.