Visie en uitgangspunten

Meer talen meer toekomst!

Door een aantal lessen in een andere taal te volgen kunnen kinderen op een geïntegreerde en natuurlijke manier een tweede of derde taal leren. Zij zullen zich deze tweede en derde taal meer eigen kunnen maken dan wanneer ze op latere leeftijd zouden beginnen. Doordat onze leerlingen vanaf groep 1 te maken krijgen met vreemde talen zullen zij meer openstaan voor andere talen en zich makkelijker kunnen verbinden met de wereld om zich heen.

Het is belangrijk dat kinderen vertrouwen hebben in hun eigen kunnen. Wij geven hier richting aan door het kind eigenaar te laten zijn van hun eigen ontwikkeling. We leren de leerlingen hun eigen mogelijkheden te gebruiken om zelfstandig, individueel en samenwerkend te leren. Dit geldt voor diverse terreinen.

Basisvaardigheden zijn nodig om te kunnen functioneren in de maatschappij. Hierbij stimuleren wij een onderzoekende houding bij de leerlingen die hun oplossend denkvermogen zal vergroten.

Daarnaast is het ontwikkelen van de Nederlandse-, Engelse- en Friese taal een belangrijk aspect op onze school.

Hiermee dragen we bij tot een goede voorbereiding op de snel veranderende maatschappij en internationalisering.

Kernwaarden obs de Pôlle:

Nieuwsgierig, ontwikkelend en verantwoordelijk

Voortdurend wordt gesproken en nagedacht over de wijze waarop het onderwijs kan worden verbeterd. We zien de maatschappij om ons heen veranderen. Passend onderwijs voor elk kind binnen de mogelijkheden van onze school is de uitdaging. Leerkrachten, ouders/verzorgers en leerlingen dragen samen zorg voor een omgeving waarin de leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen. 'Nieuwsgierig', 'Verantwoordelijk' en 'Ontwikkelend' zijn hierin de kernwaarden.